CODES | statika stavebních konstrukcí
O společnosti Servis, služby

statika ve všech stupních dokumentace :
 

  • návrh a výpočet ocelových konstrukcí
  • návrh a výpočet železobetonových konstrukcí - monolitických i prefabrikovaných
  • návrh a výpočet založení stavby - hlubinné i plošné
  • návrh a dílenská dokumentace opláštění stavby
  • dílenská dokumentace ocelových konstrukcí
  • dílenská dokumentace prefabrikovaných konstrukcí


Dodavatelům ocelových konstrukcí dále nabízíme zpracování "nabídkové hmotnosti konstrukce".

Tedy již během návrhu naší ceny projektové dokumentace vypracujeme i staticky podložený odhad hmotnosti ocelové konstrukce, s nímž může dodavatel bez obavy jít do výběrového řízení.


Společnost disponuje autorizací v oboru "konstrukce a statika staveb"  a je pojištěna pro případ profesní odpovědnosti u Generali Pojišťovna, a.s. na částku  10.000.000,-Kč  pro  země EU.